Informacja o jednostce
Struktura organizacyjna
Zakres działania
Praca w COP
Zamówienia publiczne
Konkursy

Zamówienia poniżej 30 tys. euroRok 2018

Data
ogłoszenia
Treść
Termin
składania
ofert
15.02.2018Zakup usługi cateringowej
Zapytanie ofertowe
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2 
19.02.2018
10.01.2018Zakup usługi cateringowej
Zapytanie ofertowe
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
12.01.2018
05.01.2018Zakup usługi cateringowej
Zapytanie ofertowe
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
Informacja o zamknięciu postępowania
08.01.2018
04.01.2018Zakup usługi długoterminowego najmu samochodu osobowego
Zapytanie ofertowe
Oferta - załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego - 08.01.2018 r
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
12.01.2018


Podmiot udostępniający informację Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Osoba odpowiedzialna za treść Michał Szcześniewski
Osoba publikująca treść Grzegorz Banasiak
Data i godzina wprowadzenia informacji 03.01.2018 10:00
Data i godzina ostatniej modyfikacji 15.02.2018 15:57
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013