Informacja o jednostce
Struktura organizacyjna
Zakres działania
Praca w COP
Zamówienia publiczne
Konkursy

Informacja
W związku z tym, iż ostatni dzień wyznaczony na składanie dokumentów aplikacyjnych do naborów o numerach 3/2010, 4/2010, 5/2010, 6/2010 i 7/2010 przypada na dzień 4.05.2010 r., który dla pracowników Centrum jest dniem wolnym od pracy (patrz Komunikaty), informujemy, iż dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane do dnia 5.05.2010 r. włącznie.
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013